Aktualni razpisi

RAZPIS VRHUNSKI IN TEKMOVALNI ŠPORT

Tudi v letošnjem letu je župan g. Ivan Žagar odobril namenska sredstva za vrhunski in tekmovalni šport v Občini Slovenska Bistrica, katera se bodo porazdelila med klube in društva, katere je izbrala Športna zveza občine Slovenska Bistrica.

Spodaj so pripeti kriteriji (pravilnik) za delitev sredstev ter obrazec za prijavo na razpis (ločeno za individualne in kolektivne športe). Bodite pozorni na posamezne kriterije. Vsi podani rezultati morajo vsebovati tudi dokazila o verodostojnosti. Rezultati kateri ne bodo imeli dokazil (print, scan, elektronska povezava) ne bodo upoštevani. Klube in društva naprošamo, da ste pri dokazovanju rezultatov striktni ter da v večini, če je to le mogoče, posredujete elektronske povezave do uradno objavljenih rezultatov. 

Rok za oddajo obrazcev je sreda 24. april 2024, katere pošljete po elektronski pošti na naslov: info@szosb.si .

Po roku prejetih obrazcev ne bomo upoštevali. 

Za vsa dodatna vprašanja, smo Vam na voljo preko elektronskega naslova.

Športni pozdrav,

Sekretar ŠZ
Tadej Repnik

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov

Na podlagi Zakona o športu (Ur. list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Pravilnika o sofinanciranju  letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica (Ur. list RS, 29/17, 79/19), Odloka o proračuni Občine Slovenska Bistrica za leto 2024 (UGSO, št. 71/23) in Letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica objavlja javni razpis za sofinanciranje športnih programov iz proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2024

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije in z vsemi potrebnimi prilogami.

Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto na naslov: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali vlogo oddajo osebno v sprejemno pisarno Občine Slovenska Bistrica  (Kolodvorska ulica 10,  prva stavba, pritličje – levo)

Prijava mora biti podana v zaprti kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS LPŠ 2024«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.

Rok za oddajo vlog: 16. 2. 2024.

Razpisna dokumentacija  je na voljo:

  • v prilogi na uradni spletni strani,
  • v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
  • na sedežu Zavoda za šport Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 35, Slovenska Bistrica,
  • na sedežu Občinske športne zveze, Partizanska ulica 35,  Slovenska Bistrica.

 INFORMIRANJE KANDIDATOV

 Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo na naslednjih naslovih:

  • OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, Nataša Pernat, tel. 02 843 28 18, e-mail: natasa.pernat@slov-bistrica.si
  • JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska ulica 35, 2310 Slovenska Bistrica, Boštjan Fridrih, tel. 02 80 50 680, faks 80-50-686, e-mail: info@zavod-sport-sb.si.

Kandidatom priporočamo, da se za osebne konzultacije predhodno najavijo po telefonu.

Povezane vsebine

Novice

Športni vikend 2023

Med 16. in 23. septembrom je v Športnem parku Slovenska Bistrica in drugih prizoriščih potekal Športni vikend, ki ga organizira Športna zveza Slovenska Bistrica. Prvi

Preberi več »